Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari Orang Tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. (HR. Al-Hakim)